back icon
Back arrow
Erhvervsudvikling

Industriens dag 2022

Tirsdag 1. november 2022 på Comwell i Kolding
Kom med til Industriens Dag tirsdag den 1. november på Comwell i Kolding - årets event for industrivirksomheder!

I år zoomer vi ind på den grønne omstilling af industrien. For presset er stort for at de danske produktionsvirksomheder skal tænke grønt og bæredygtigt. Men dilemmaerne er også til at føle på, for hvordan skal man forholde sig til en grøn omstilling, når den nuværende energikrise i den grad presser virksomhederne?

Det sætter vi fokus på tirsdag 1. november 2022 på Comwell i Kolding

På Industriens Dag kan du blandt andet bliver klogere på:

  • Hvordan du kan udvikle din forretning i en grøn og bæredygtig retning, samtidig med at det giver mening på bundlinjen
  • Hvordan du kan forblive konkurrencedygtig, når grøn og bæredygtig produktion bliver stadigt vigtigere konkurrenceparametre pga. pres fra kunder, leverandører og politikere
  • Hvordan din virksomhed kan bruge data og digitalisering som løftestang for en grøn omstilling?
  • Hvordan du kan sikre dig de rette kompetencer til at drive en grøn omstilling i din virksomhed?

Hør spændende keynotes, og debatter, få ny viden og inspiration, og styrk dit netværk på industriens dag.

Vi angriber den grønne omstilling fra mange forskellige vinkler – og du kan selv opsøge de temaspor, sessions og netværk, der giver mest værdi for lige netop din virksomhed.

Mød en masse af de aktører og eksperter, der kan hjælpe dig på vej, og bliv inspireret af virksomheder, der selv har taget rejsen.

Sammen hjælper vi hinanden på vej mod en grønnere produktion og en stærkere konkurrencekraft.

Pris: For 440 kr. ex. moms får du en dag spækket med inspiration og lækker forplejning både formiddag, frokost og eftermiddag.

Se programmet for Industriens Dag 2022 (opdateres løbende)

Der er pres på for en grøn omstilling – men er den grønne omstilling også presset?
Presset for en grøn og bæredygtig omstilling i produktionsindustrien bliver større og større. Der er stigende krav fra både myndigheder og omverden– og der er store ambitioner om bæredygtighed og klimaneutralitet på vegne af den danske produktionssektor. Men hvordan står det til? Hvor brændende er den platform vi står på, når vi kigger på presset for en grøn omstilling? Hvor kommer det fra, og hvor hurtigt skal man som virksomhed agere? Og hvordan har den grønne omstilling det overhovedet i lyset af den store usikkerhed Europa oplever lige nu? Dilemmaerne for virksomhederne er til at tage føle på, for hvordan skal man forholde sig i så usikker en tid? Hvad er dilemmaerne og mulighederne for grøn omstilling anno 2022, og hvad ser vi ind i over de næste 5 år?

Vi åbner Industriens Dag med at tage temperaturen på den grønne omstilling og verden omkring os.

Mød Lykke Friis, Direktør i Tænketanken Europa og bl.a. også tidl. Klima- og energiminister. Lykke Friis er ekspert på europæiske forhold, og har et stort kendskab til industriens udfordringer.

Mød Helge Pedersen, cheføkonom i Nordea og formand for Chief Economist Group under den europæiske bankforening. Helge Pedersen er én af Danmarks mest citerede økonomer, og har en helt særlig evne til at forklare, hvordan udviklingen i den globale økonomi påvirker danske virksomheder og dansk økonomi.

Mød Peter Trillingsgaard, direktør for DIs nye branche fællesskab DI Produktion. Peter Trillingsgaard kommer fra en stilling som Group Vice President ved Grundfos og har tidligere slået sine folder i bl.a. LEGO, og har dermed benene solidt plantet i Produktionsdanmark.

Mød Anders Eldrup, tidligere departementschef i Finansministeriet, og tidl. CEO i DONG Energy, samt virke i en række bestyrelser, bl.a. som formand for Danmarks Innovationsfond og Danmarks Grønne investeringsfond. Anders Eldrup har sat et kæmpe aftryk på indretningen af det danske samfund og været en af frontfigurerne for klimaomstillingen i Danmark.

Hvordan kan din virksomhed bruge data og digitalisering som løftestang for en grøn omstilling?

Digitalisering kan være en kæmpe gamechanger til vejen mod en grøn omstilling. Men kigger vi på de danske virksomheders strategiske brug af data og digitalisering, som led i en grøn omstilling, er historien dog en anden. De færreste foretager investeringer i digitale teknologier med en grøn omstilling for øje, til trods for at data og digitalisering ses som nogle af de mest brugbare værktøjer.

Bliv klogere på, hvordan data, og digitalisering bruges strategisk og operationelt, så den grønne omstilling giver mening for både klimaet og bundlinjen.

Mød Trine Plambech, Leder af forretningsområdet Digital Grøn Omstilling Alexandrainstituttet og én af førende eksperter på området. Hun har mangeårig erfaring med digitalisering og bæredygtighed og har samarbejdet med en lang række danske offentlige og private virksomheder om strategisk digital bæredygtig transformation.

Mød desuden Aske Nydam Guldberg, COWI og Hans Axel Kristensen, CEO Plastix

Har du og dine medarbejdere de rette kompetencer til at gå imødegå en grøn omstilling af jeres virksomhed?

Grøn omstilling og bæredygtig produktion bliver væsentlige konkurrenceparametre for danske produktionsvirksomheder, og der er derfor behov at gøre tingene som anderledes end vi plejer og tænke i nye forretningsmodeller tænke bæredygtighed ind i alle aspekter af produktionen, og samtidig være i stand til at dokumentere, hvordan man gør tingene på en bæredygtig måde. Det er en kompleks, men nødvendig øvelse. Men for mange virksomheder er manglende viden og kompetencer en væsentligt barriere for at komme i gang. For hvordan kommer man i gang med at sikre sig, at ens virksomhed er gearet til en grøn fremtid? Hvilke kompetencer er der behov for, når vi taler grøn omstilling i produktionsvirksomheder? Og hvem skal kompetenceudvikles?

Sessionen modereres af Jesper Lunau, WorkLiveStay

Mød Marie Langmach, senioranalytiker ved Tænketanken Mandag Morgen, der gennem det sidste år har dykket ned i, hvordan fremtidens grønne arbejdsmarked ser ud, og hvilke kompetencer der er behov for ude i virksomhederne, når vi taler grøn omstilling og hvor der især skal sættes ind, for at komme i mål.

Mød Steen Hildebrandt, ledelsesekspert og Professor emeritus ved Aarhus Universitet og adjungeret professor, CBS, Handelshøjskolen i København og Aalborg Universitet. Steen kommer med sit bud på, hvordan en omstillingsindsats kræver dedikeret ledelse, og en ny måde at tænke virksomhedsledelse og virksomhedsudvikling på. Hvilke kompetencer du som leder skal tilegne dig, for at drive en grøn omstilling i din virksomhed, og hvordan du kan tænke i nye former for samarbejder, der kan fordre en grøn omstilling.

Mød Heino Juhl, adm. direktør, Lindab A/S. Hos Lindab er digitalisering og bæredygtighed omdrejningspunktet for virksomhedens udvikling – med mennesket i midten. Hør hvordan Lindab A/S arbejder med at sikre at alle medarbejdere er klædt på til at agere i en omskiftelig verden, hvor grøn omstilling er omdrejningspunktet.

Mød Margrethe Angel, Head of Sustainability, HL Repro. Hedensted-virksomheden HL Repro har i et par år været på en rejse, hvor de har arbejdet med bæredygtig produktion, genanvendelse og grøn omstilling. De har hyret Margrethe Angel ind, som kaptajn på den grønne omstilling, og du vil blandt andet kunne høre om virksomhedens rejse, fra identificering af strategiske indsatser, til hvordan man får en hel virksomhed og alle medarbejdere engageret i den grønne omstilling.

Hvilken energi driver din virksomhed og indgår i dine produkter? Er du klar til en fossilfri fremtid?

Energisystemet undergår helt grundlæggende forandringer i de kommende mange år.
Det står ikke til diskussion, at vi frem mod 2050 gradvist skal ophøre med at indvinde og anvende fossile brændstoffer, og i stigende grad nyttiggøre vedvarende energi. Det betyder, at ikke blot transportsektoren skal til at lede efter erstatninger til fossile brændstoffer - det skal de mange produktionsvirksomheder, der anvender kulstofbaserede ressourcer i enten produktionsprocesser eller i selve produktet også.

I dette spor tager vi derfor et nærmere kig på, hvor energisystemet bevæger sig hen og hvordan vi skal til at geare vores infrastrukturer til også at håndtere f.eks. kulstof på CO2 form. Vi kigger på hvilke muligheder og udfordringer virksomhederne står med i en fossilfri fremtid – og hvad du allerede nu skal tænke over for at fremtidssikre din virksomhed.

Virksomheder der arbejder med plast og kompositter er blandt den type af virksomheder, der især vil støde på udfordringer og er nødt til at forholde sig strategisk til, hvordan de skal fremtidssikre sig. PtX teknologier kan være en metode til at produceres syntetiske, kulstofholdige produkter, men vil der være nok af det til alle uanset sektor? Dette vil vi også zoome yderligere ind på i Vidensarenaen, hvor vi dykker ned i mere konkrete udviklingsspor og konkrete virksomhedscases, fra virksomheder der har taget hul på de strategiske udfordringer udfasning af fossil energi skaber. Se mere om disse indlæg i programpunktet vidensarena præsenteret af Triangle Energy Alliance

Sessionen modereres af Tine Gøtzsche.

Mød Michael Linnemann Pedersen, Director Systemperspektiv, v. Energinet Systemansvar

Mød Jan Hylleberg, Viceadm. Direktør, Green Power Denmark

Mød Peter Trillingsgaard, branchedirektør DI Produktion

Mød Rune D. Rasmussen, CEO, ADP A/S

Gå på opdagelse i vores stand- og netværksområde og kom i dialog med en masse af de aktører, som på forskellige vis kan hjælpe din virksomhed på vejen mod en grøn og bæredygtig produktion.

Der vil selvfølgelig også være rig mulighed for at netværke på tværs af deltagere, og få en god snak om fremtiden for den danske produktionssektor.

I stand- og netværksområdet kan du blandt andet møde

  • Klyngeorganisationer relevante for industrien
  • Eksperter fra blandt andet en række af de danske GTS-institutter
  • Erhvervshuset, og de lokale erhvervsråd og få konkrete tilbud og sparring, der gavner din forretning
  • En række uddannelsesaktører der både kan byde på efteruddannelsestilbud, vidensamarbejder, studiesamarbejder og meget mere.
  • Aktører der arbejder med rekruttering af kompetent arbejdskraft

En fuld liste over deltagende aktører vil blive opdateret snarest.

Vidensarenaen er der, hvor du gennem små korte indlæg på 20 min. kan blive inspireret f.eks. af andre virksomheders historier og erfaringer, få indblik i den nyeste viden fra eksperter, eller få nye perspektiver på spændende problemstillinger, der relaterer sig til den grønne omstilling af industrien.

Kort sagt – vidensarenaen er der hvor du kan få konkret inspiration og viden med dig hjem – og du kan vælge lige det der har din interesse.

Vi offentliggør snarest det samlede program for vidensarenaen – men du kan allerede nu glæde dig – for der vil både være viden at hente om hvordan du kan gøre din produktionsvirksomhed klimaklar, hvordan døde data kan skabe værdi på bundlinjen, hvad der skal til for at opnå en grøn finansiering til din virksomhed, hvordan du kan komme i gang med at sikre dig de rigtig kompetencer, hvordan du kan gøre din virksomhed mere modstandsdygtig over for kriser, og meget meget mere.

Vidensarenaen er der, hvor du gennem små korte indlæg på 20 min. kan blive inspireret f.eks. af andre virksomheders historier og erfaringer, få indblik i den nyeste viden fra eksperter, eller få nye perspektiver på spændende problemstillinger, der relaterer sig til den grønne omstilling af industrien.

Kort sagt – vidensarenaen er der hvor du kan få konkret inspiration og viden med dig hjem – og du kan vælge lige det der har din interesse.

Vi offentliggør snarest det samlede program for vidensarenaen – men du kan allerede nu glæde dig – for der vil både være viden at hente om hvordan du kan gøre din produktionsvirksomhed klimaklar, hvordan døde data kan skabe værdi på bundlinjen, hvad der skal til for at opnå en grøn finansiering til din virksomhed, hvordan du kan komme i gang med at sikre dig de rigtig kompetencer, hvordan du kan gøre din virksomhed mere modstandsdygtig over for kriser, og meget meget mere.

Som afrunding på dagen har vi sat Steen Hildebrandt, Thomas Hofman-Bang og Christian Motzfeldt stævne til en snak om handling for en grøn og bæredygtig omstilling.

Vi kommer ikke uden om det – den brændende platform brænder under de danske virksomheder:

Energikrise, høje priser, forsyningsudfordringer, arbejdskraftsudfordringer – listen er lang, og der er nok at gøre for at holde sig oven vande. Men klimakrisen er her stadig – så hvad skal der til, for at en grøn og bæredygtig omstilling af industrien ikke bliver opslugt af kortsigtet krisehåndtering.

Hør de tre i en samtale med Tine Gøtzsche samle op på dagens tematikker og hvordan vi i fællesskab får skabt en stærk, bæredygtig og konkurrencedygtig produktionssektor – også i en tid, hvor krise på krise presser sig på.

Christian Motzfeldt

Med sin mangeårige erfaring som direktør for Vækstfonden, investor og aktivt bestyrelsesmedlem i en lang række bestyrelser, har Christian Motzfeldt en kæmpe indsigt i de danske virksomheders vilkår.
Christian Motzfeldt er blandt andet formand for Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, Triangle Energy Alliance og Better Energy m.fl.

Thomas Hofman-Bang

Omdrejningspunktet for Industriens Fond er at sikre et konkurrencedygtigt erhvervsliv og fonden har blandt andet et helt særligt fokus på bæredygtig produktion og nye teknologier. Som adm. direktør for Industriens Fond har Thomas Hofman-Bang en kæmpe viden om de mange muligheder og udfordringer, som danske industrivirksomheder står overfor.
Thomas Hofman-Bang har været hos Industriens Fond siden 2019 og kommer fra topstillinger hos bland andre KPMG og NKT Holding.

Steen Hildebrandt

Steen Hildebrandt er en selvskrevet kapacitet, når vi taler ledelse og bæredygtighed og har i efterhånden mange år sat fokus på det ledelsesmæssige ansvar i at drive en grøn og bæredygtig omstilling.

Steen Hildebrandt er ledelsesekspert og professor emeritus ved Aarhus Universitet og adjungeret professor ved CBS og Aalborg Universitet. Steen Hildebrandt er forfatter til en lang række bøger, artikler og kronikker om organisation, ledelse og samfundsforhold, og er en anerkendt debattør og foredragsholder. Han er tidligere vismand i Det Nationale Kompetenceråd og aktiv i bestyrelser i flere virksomheder og organisationer.

Tine Gøtzsche

Deltagerne i Industriens Dag bliver gelejdet gennem dagen af moderator Tine Gøtzsche, der vil styre panelsamtalerne og samle op på dagen med kyndig og myndig styring.

Industrien Dag er arrangeret og støttet af:

Industrien Dag er arrangeret og støttet af:

Industriens Fond, DIMA, Triangle Energy Alliance, Nordea, DI Produktion, IDA Syg og Trekantområdet.
I samarbejde med:

I samarbejde med:

Middelfart Erhvervscenter, Udvikling Vejen, Haderslev Erhvervsråd, Business Vejle, Business Kolding, Billund Erhverv og Business Fredericia