back icon
Back arrow
Samarbejder & Initiativer

Grøn omstilling og stærk infrastruktur er forudsætninger for væksten

Trekantområdet er et af Danmarks stærkeste vækstcentre - ikke mindst i kraft af vores robuste infrastruktur. Men væksten og den forudsatte udbygning af infrastrukturen skal ske på et bæredygtigt grundlag. Derfor arbejder vi fokuseret på styrke infrastrukturen og fremme den grønne omstilling - samtidig.

Selvom grøn omstilling og infrastruktur kan lyde som modsætninger, er det ikke tilfældet i Trekantområdet. Faktisk hænger de to områder uløseligt sammen. Vi tror nemlig på, at begge dele bliver uundgåelige i fremtiden – og vi har et vedholdende fokus på, at grøn omstilling og infrastruktur udgør en stor del af svaret på hinandens udfordringer.

Trekantområdet er Danmarks centrale, trafikale knudepunkt, der fordeler trafik ud i hele Danmark og Europa. Samtidig er vi en udpræget pendlerregion, hvor mere end 130.000 mennesker dagligt krydser kommunegrænserne på vej til og fra jobbet. Derfor føler vi et ansvar for at fremtidssikre infrastrukturen i Trekantområdet. Opgaven består i at sikre den nødvendige mobilitet på et bæredygtigt grundlag.

Infrastruktur er meget mere end veje

Men infrastruktur er også andet end veje, jernbaner og offentlig trafik. Hurtigt internet, grøn strøm og varme - og de rigtige faciliteter til at sikre produktion og lagring af vedvarende energi - er afgørende forudsætninger for, at væksten i Trekantområdet kan fortsætte på et bæredygtigt grundlag.

Vores vision

Trekantområdet er Danmarks trafikale centrum med en effektiv infrastruktur og høj mobilitet – med tilstrækkelig kapacitet og gode forbindelser for alle. Samtidig tilbyder vi borgere og virksomheder optimale fysiske rammer med stor vægt på bæredygtighed og forsyningssikkerhed.

I Trekantområdet samarbejder vi om at styrke den trafikale infrastruktur. Vi har et skarpt fokus på interessevaretagelse overfor folketinget og regeringen - for at sikre de nødvendige statslige investeringer i Danmarks vigtigste vejkryds. Samtidig har vi som de eneste kommuner i landet en fælles kommuneplan, hvor vi koordinerer og samstemmer den fysiske planlægning på tværs af kommunegrænserne.

Kommunerne i Trekantområdet er bundet tæt sammen af forsyningsinfrastrukturen. Fælleskommunale selskaber står for en del af forsyningerne - og vi samarbejder om strategisk energiplanlægning, så vi sammen kan sikre den grønne omstilling. Sammen udvikler vi også grønne løsninger som fx et tæt offentligt/privat samarbejde om Power-to-X i industriel skala.