back icon

Afslutning på Bæredygtig Industri som Karrierevej

Torsdag d. 4. maj 2023 fra kl. 9-12 på SOLAR, Industrivej Vest 43, 6600 Vejen

I Trekantområdet har vi de seneste 3 år arbejdet sammen om Bæredygtig Industri som Karrierevej, der har stimuleret unges interesse for erhvervsfaglige uddannelser og karriereveje inden for industrien.

Som afslutning på Bæredygtig Industri som Karrierevej vil vi gerne dele værdifulde erfaringer fra projektet.

Kl. 9:00 – 9:15 – Velkomst ved SOLAR

Præsentation af virksomheden. Kort om erfaring med skole-virksomhedssamarbejde og hvilken værdi det skaber i virksomhedsperspektiv.

Kl. 9:15 – 9:40 – Oplæg v. Vejen Kommune

Vejen Kommune formidler erfaringer fra projektet, hvor de med virksomheden Energi Innovation har samarbejdet om bl.a. design, beregning, byggeri og drift af et solcelleanlæg. Forløbet har desuden budt på virksomhedsbesøg og kampagnearbejde om solceller.

Kl. 9:40 – 10:05 – Liveinterview

Samtale med medlem af Folketinget og Børne- og Undervisningsudvalget, Kris Jensen Skriver, og borgmester i Vejen Kommune, Frank Schmidt-Hansen, om politiske mål og visioner for unges valg af erhvervsuddannelser.

Kl. 10:05 – 10:15 – Pause


Kl. 10:15 – 10:40 – Oplæg ved Fredericia Kommune

Fredericia Kommune fortæller om erfaringer fra skole-virksomhedssamarbejdet med Ball Beverage, der omfatter løsninger på designudfordring, idégenerering, digital mestring og konstruktion mm.

Kl. 10: 40 – 11:05 – Liveinterview

Liveinterview med Ph.d. Mathilde Carlsen, Naturvidenskabernes Hus, om forskningsdata på skole-virksomhedssamarbejde.

Kl. 11:05 – 11:50 – Kommunal videnproduktion

Dialog på tværs i kommunerne - hvad skal der til for at lykkes med og forankre skole-virksomhedssamarbejde i vores kommune? Dialogen indledes af seniorkonsulent fra Naturvidenskabernes Hus, Chris Rævsgaard Hansen.

Kl. 11:50 - 12:00 – Afrunding

Vi åbner dørene kl. 8:30, hvor vi byder på kaffe og morgenbrød inden det officielle program går i gang. Når konferencen er slut kl. 12, er der sandwich og sodavand.

Afslutningskonferencen arrangeres af projektet Bæredygtig Industri som Karrierevej og Trekantområdet Danmark. Projektet er støttet af Region Syddanmarks uddannelsespulje.