back icon

Videnskonference for uddannelser i Trekantområdet ”Faget ud i verden – verden ind i faget”

torsdag d. 25. januar 2024 fra kl. 11.30 – 15.30 på Koldinghus, Koldinghus 1, 6000 Kolding
Er du gymnasielærer eller rektor på en studieforberedende uddannelse i Trekantområdet, har du hermed en unik mulighed for at deltage i videnskonferencen ”Faget ud i verden – verden ind i faget”. Her sætter vi spot på, hvordan gymnasieelevers uddannelse- og karrierekompetencer understøttes gennem nye samarbejder med videregående uddannelser.

Vil du inspireres til nye måder at bringe dit fag ud i verden på, der kan styrke gymnasieelevers overgang til en videregående uddannelse?

Med konferencen ”Faget ud i verden – verden ind i faget” samler vi alle, der er involveret i udviklingsarbejdet og markerer, at projektet nu åbner for at flere studieforberedende ungdomsuddannelser kan komme med ombord.

Program for videnskonferencen ”Faget ud i verden – verden ind i faget”

Kl. 11.30-12.00 Sandwich og sodavand i Frederik d. 4. sal

Kl. 12.15-13.50 Del 1 - Kirkesalen

Velkomst


Hvad samarbejder vi om i Trekantområdets Karrierekanon?
v. projektledere Louise Okon Willie og Janne Vigsø Børsting

Hvorfor er det vigtigt at styrke gymnasieelevernes studie- og karrierekompetence?
Interview med ledelsesrepræsentanter fra gymnasier og de videregående uddannelser om, hvorfor det er meningsfuldt at samarbejde om at styrke gymnasieelevers studie- og karrierekompetencer.

”Gymnasiet og elevernes fremtidsperspektiver” v. Randi Boelskifte Skovhus, lektor, ph.d.
I oplægget ”Gymnasiet og elevernes fremtidsperspektiver” skal vi bl.a. høre om, hvorfor det er vigtigt, at de studieforberedende uddannelser bidrager til at eleverne udvider deres mulighedshorisont for uddannelse og fremtidigt arbejdsliv. Oplægget retter også fokus på gymnasielærens normer om uddannelse, job og arbejdsliv. Hvordan kan normerne komme til udtryk i undervisningen – og hvilke betydninger kan de få for hvad eleverne oplever som det forventede og socialt acceptable uddannelsesvalg.


Hvilken værdi giver det for elever og undervisere at samarbejde på tværs af gymnasier og videregående uddannelser?
Interview med undervisere og elever om deres erfaring med og udbytte af undervisning på tværs af uddannelser.

Kl. 13.50-14.40 Markedsplads + kaffe og kage i Frederik d. 4. sal Gå på opdagelse i projektets mange undervisningsforløb, brobygningsaktiviteter for lærere og elever og meget andet.

Kl. 14.40 – 15.30 Del 2 – Kirkesalen – Fælles opsamling og afslutning Hvad fik jeg med fra Markedspladsen, og hvad vil jeg gerne vide mere om? Hvordan kommer mit HHX, HTX, STX eller HF med i samarbejdet?

Kl. 15:30 Tak for i dag

Konferencen foregår torsdag d. 25. januar 2024 fra kl. 11.30-15.30 på Koldinghus, Koldinghus 1, 6000 Kolding. Der er mulighed for betalingsparkering ved Koldinghus.

Vi inviterer til konferencen med afsæt i projektet Trekantområdets Karrierekanon, hvor HHX, HTX, STX og HF og de seks videregående uddannelsesinstitutioner i Trekantområdet sammen har skabt nye formater for samarbejde, der understøtter gymnasieelevernes valgproces og overgang til videregående uddannelse.

Programmet for dagen er spækket med inspirerende oplæg, præsentationer og interviews. Du kan gå opdagelse på vores markedsplads og bl.a. tale med de undervisere, der har udviklet forløb på tværs af de studieforberedende og videregående uddannelser. Du kan også tale med elever, der har deltaget i undervisningsforløbene og andre aktører i projektet.

Lyder det, som noget for dig og dit HHX, HTX, STX eller HF? Så skynd dig at melde dig til konferencen. Deltagelse i konference er en forudsætning for at kunne blive en del af Trekantområdets Karrierekanon.