back icon
Back arrow
Fakta & analyser

Job-boom: Antallet af industrijob runder 40.000

Industribeskæftigelsen buldrer frem i Trekantområdet. I 2021 er beskæftigelsen steget med over 2100, så det samlede antal af beskæftigede i industrien i Trekantområdet nu er over 40.000. Helt præcist 40.009 i 4. kvartal 2021. I løbet af 4. kvartal 2021 blev der alene skabt næsten 1000 nye industrijob.

Industribeskæftigelsesudvikling i Trekantområdet 2015 3. kvt. - 2021 4. kvt.

Langvarig vækst i industribeskæftigelsen

Trekantområdet har oplevet en stigning på hele 12% i industribeskæftigelsen de seneste 6 år.

Tendensen over årene har været en støt stigning med små sæsondyk. Det første corona-år, 2020, bød dog på et lidt større dyk i industribeskæftigelsen end normalt, men allerede efter 2. kvartal 2020 steg industribeskæftigelsen igen. Herefter er industribeskæftigelsen steget markant.

Trekantområdet næstbedst til jobskabelse i industrien

Beskæftigelsestallene fra Danmarks Statistik viser, at Trekantområdet er det storbyområde i Danmark, der var næstbedst til at skabe job i industrien fra 4. kvartal 2020 til 4. kvartal 2021. I den periode er industribeskæftigelsen steget med hele 5,6% i Trekantområdet.

Det er en procentvis stigning, der er højere end landsgennemsnittet på 4,7% i samme periode, men mindre end Hovedstadsområdets stigning.

Af de i alt 15.705 nye industrijobs, der er skabt i Danmark i denne periode, er de 2127 skabt i Trekantområdet.

Udvikling i industribeskæftigelsen i Danmarks storbyområder 4. kvt. 2020 - 4. kvt. 2021
Lønmodtagerbeskæftigelse indenfor produktionssektoren Udvikling i antal job i sektoren
Hovedstadsområdet 7,6% +6223
Odense-området 0,8% +171
Trekantområdet 5,6% +2127
Aarhus-området 4,5% +2286
Aalborg-området 3,7% +966
Hele landet 4,7% +15705