back icon
Back arrow
Fakta & analyser

Industribeskæftigelsen er hårdt ramt - men Trekantområdet klarer næsten frisag

Beskæftigelsen blandt lønmodtagere i industrien har været hårdt ramt i de seneste fire kvartaler, som vi har data fra. Samtlige storbyregioner i Danmark har oplevet et fald i beskæftigelsen i industrien, dog med undtagelse af Hovedstadsområdet, hvor situationen er status quo.

Odenseområdet har oplevet det største fald på 3,5%, mens Trekantområdet oplevede det mindste fald af de ramte regioner på 1,2%.

Selvom Covid-19 har haft en relativt hård påvirkning på industribeskæftigelsen på landsplan, var der pr. 30. september 2020 således stadig 37.500 personer beskæftigede i industrien i Trekantområdet.

Udvikling i industribeskæftigelsen 3. kvt. 2019 - 3. kvt. 2020
Lønmodtagerbeskæftigelse indenfor produktionssektoren
Hovedstadsområdet 0,0%
Odense-området -3,5%
Trekantområdet -1,2%
Aarhus-området -1,5%
Aalborg-området -2,6%
Hele landet -2,0%

Langvarig vækst i industribeskæftigelsen

Trekantområdet har oplevet en stigning på 5% for industribeskæftigelsen de seneste 5 år.

Tendensen har været en støt stigning uden de store sæsoneffekter. 2020 har dog bevirket et fald over tre kvartaler, hvilket vi ikke har set de seneste fem år.

2. kvartal til 3. kvartal 2020 viser imidlertid en svag stigning i industribeskæftigelsen.

Industribeskæftigelsesudvikling i Trekantområdet 2015 3. kvt. - 2020 3. kvt.