back icon
Back arrow
Fakta & analyser

Industribeskæftigelsen buldrer frem i Trekantområdet

Industribeskæftigelsen buldrer frem i Trekantområdet. Alene i 2021 er beskæftigelsen steget med over 1000, så det samlede antal af beskæftigede i industrien i Trekantområdet nu er over 39.000. Helt præcist 39.014 i 3. kvartal 2021.

Industribeskæftigelsesudvikling i Trekantområdet 2015 3. kvt. - 2021 3. kvt.

Langvarig vækst i industribeskæftigelsen

Trekantområdet har oplevet en stigning på 10% i industribeskæftigelsen de seneste 6 år.

Tendensen over årene har været en støt stigning med små sæsondyk. Det første corona-år, 2020, bød dog på et lidt større dyk i industribeskæftigelsen end normalt, men allerede efter 2. kvartal 2020 steg industribeskæftigelsen igen.

Trekantområdet næstbedst til jobskabelse i industrien

Beskæftigelsestallene fra Danmarks Statistik viser, at Trekantområdet er det storbyområde i Danmark, der var næstbedst til at skabe job i industrien fra 3. kvartal 2020 til 3. kvartal 2021. I den periode er industribeskæftigelsen steget med 3,9% i Trekantområdet.

Det er en procentvis stigning, der er højere end landsgennemsnittet på 2,8% i samme periode, men lidt mindre end Hovedstadsområdets stigning.

Af de i alt 9215 nye industrijobs, der er skabt i Danmark i denne periode, er de 1479 skabt i Trekantområdet.

Udvikling i industribeskæftigelsen i Danmarks storbyområder 3. kvt. 2020 - 3. kvt. 2021
Lønmodtagerbeskæftigelse indenfor produktionssektoren Udvikling i antal job i sektoren
Hovedstadsområdet 4,6% +3744
Odense-området 0,6% +102
Trekantområdet 3,9% +1479
Aarhus-området 2,3% +1172
Aalborg-området 1,5% +397
Hele landet 2,8% +9215