back icon
Back arrow
Fakta & analyser

Trekantområdet har nu 427.359 indbyggere

Trekantområdet har oplevet en uafbrudt vækst i befolkningstallet siden 2008. Ved indgangen til 4. kvartal 2021 var der 427.359 indbyggere. Det er en stigning på hele 2.553 personer siden 4. kvartal 2020.

De seneste 13 år er der kommet hele 21.000 flere indbyggere i Trekantområdet.

Indbyggertal

Stor nettotilflytning - lille fødselsoverskud

På aggregeret niveau har Trekantområdet oplevet en stor nettotilflytning i de fire kvartaler fra 4. kvartal 2020 til 3. kvartal 2021. Når nettotilflytningen er positiv, betyder det, at der flytter flere borgere til området end fra området.

Befolkningsudvikling i Trekantområdet seneste 4 kvt. (4. kvt. 2020-3. kvt. 2021)
Kommune Fødselsoverskud Indenlandsk nettotilflytning Nettotilflytning fra udlandet Samlet befolkningstilvækst
Middelfart -56 420 120 484
Billund 8 -101 149 56
Fredericia -89 251 89 251
Haderslev -100 -254 254 -100
Kolding 161 -303 386 244
Vejen 4 -182 94 -84
Vejle 256 994 342 1592
Trekantområdet i alt 184 825 1434 2443

Både den indenlandske nettotilflytning og den udenlandske nettotilflytning til Trekantområdet er ganske høj. I løbet af de fire senest opgjorte kvartaler har der været en positiv, indenlandsk nettotilflytning på 825 og en positiv nettotilflytning fra udlandet på 1434.

Lagt sammen med et fødselsoverskud på 184 bringer det den samlede befolkningstilvækst i Trekantområdet op på 2443 personer for de senest opgjorte 4 kvartaler.

Et positivt fødselsoverskud betyder, at der fødes flere personer end der dør. På kommuneniveau er der dog ikke de store udsving i fødselsoverskuddet. Hverken i positiv eller negativ retning.

Sagt på en anden måde, så er det tilflytningen, der driver befolkningstilvæksten i Trekantområdet og ikke nyfødte borgere i Trekantområdet.