back icon
Back arrow
Fakta & analyser

Trekantområdet har nu 426.810 indbyggere

Trekantområdet har oplevet en uafbrudt vækst i befolkningstallet siden 2008. Seneste opgørelse viser, at der ved indgangen til 3. kvartal 2021 var 426.810 indbyggere. Det er en stigning på 2.080 personer det seneste år.

Tendensen er den samme de seneste mange år, hvor vi har oplevet en støt stigning i antallet af indbyggere. Det har betydet, at vi på 13 år er blevet 22.000 flere i Trekantområdet.

Indbyggertal

Stor nettotilflytning - lille fødselsoverskud

På aggregeret niveau har Trekantområdet oplevet en stor nettotilflytning i de tre kvartaler fra 4. kvartal 2020 til 2. kvartal 2021. Når nettotilflytningen er positiv, betyder det, at der flytter flere borgere til området end fra området.

Både den indenlandske nettotilflytning og den udenlandske nettotilflytning til Trekantområdet er ganske høj. I det seneste tre kvartaler har der været en positiv, indenlandsk nettotilflytning på 1160 og en positiv nettotilflytning fra udlandet på 744.

Lagt sammen med et lille fødselsoverskud på 26 bringer det den samlede befolkningstilvækst i Trekantområdet op på 1930 personer for de seneste 3. kvartaler.

Et positivt fødselsoverskud betyder, at der fødes flere personer end der dør. På kommuneniveau er der dog ikke de store udsving i fødselsoverskuddet. Hverken i positiv eller negativ retning. Sagt på anden måde, så er det tilflytningen, der driver befolkningstilvæksten i Trekantområdet og ikke nyfødte borgere i Trekantområdet.


Befolkningsudvikling i Trekantområdet seneste 3 kvt. (4. kvt. 2020-2. kvt. 2021)
Kommune Fødselsoverskud Indenlandsk nettotilflytning Nettotilflytning fra udlandet Samlet befolkningstilvækst
Billund -13 -10 76 53
Fredericia -52 237 57 242
Haderslev -83 -106 135 -54
Kolding 92 -234 125 -17
Middelfart -57 367 85 395
Vejen 10 -52 56 14
Vejle 129 958 210 1297
Trekantområdet i alt 26 1160 744 1930