back icon
Back arrow
Fakta & analyser

Trekantområdet har nu 432.385 indbyggere

Trekantområdet har oplevet en uafbrudt vækst i befolkningstallet siden 2008. Ved indgangen til 4. kvartal 2022 var der 432.385 indbyggere. Det er en stigning på hele 5.026 personer siden 4. kvartal 2021.

De seneste 14 år er der kommet næsten 28.000 flere indbyggere i Trekantområdet.

Indbyggertal

Stor nettotilflytning - især fra udlandet

På aggregeret niveau har Trekantområdet oplevet en usædvanligt stor nettotilflytning i de fire kvartaler fra 4. kvartal 2021 til 3. kvartal 2022. Når nettotilflytningen er positiv, betyder det, at der flytter flere borgere til området end fra området.

Befolkningsudvikling i Trekantområdet seneste 4 kvt. (4. kvt. 2021-3. kvt. 2022)
Kommune Fødselsoverskud Nettotilflytning indland Nettotilflytning fra udlandet Samlet befolkningstilvækst
Middelfart -78 258 288 472
Billund -102 27 450 380
Fredericia -141 290 377 534
Haderslev -231 -403 718 88
Kolding 31 325 863 1192
Vejen -68 -269 476 134
Vejle 218 694 1271 2226
Trekantområdet i alt -371 922 4443 5026

Den indenlandske nettotilflytning til Trekantområdet er på pæne 922 borgere. Men i den opgjorte periode er det dog primært den udenlandske nettotilflytning til Trekantområdet, der er skudt i vejret. 4443 nye borgere er flyttet til Trekantområdet i perioden. Det er over 3000 borgere flere end samme fire kvartaler forrige år.

Forklaringen på den dramatiske stigning i udenlandsk nettotilflytning skal givetvis findes i krigen i Ukraine, der har sendt millioner af ukrainere på flugt i resten af Europa.

Lille fødselsunderskud

Trækker man et mindre, samlet fødselsunderskud på 371 borgere fra den samlede nettotilflytning til Trekantområdet, får vi et tal på den samlede befolkningstilvækst i Trekantområdet på 5026 personer for de senest opgjorte 4 kvartaler.

Et negativt fødselsoverskud - eller et fødselsunderskud - betyder, at der fødes færre personer, end der dør.

Kort sagt er det tilflytningen, der driver befolkningstilvæksten i Trekantområdet og ikke nyfødte borgere.