back icon
Back arrow
Fakta & analyser

Trekantområdet har Danmarks højeste vækstrate og næsthøjeste BNP

Trekantområdet har det næsthøjeste bruttonationalproduktet (BNP) pr. indbygger blandt landets fem storbyområder, og overgås kun af Hovedstadsområdet, når man måler områdernes produktionsværdi.

Ifølge Danmarks Statistik udgjorde BNP 372.253 kr. pr. indbygger i Trekantområdet i 2020, målt i faste priser (2010-niveau).

I Hovedstadsområdet udgjorde BNP 447.650 kr. pr. indbygger i 2020.

Som følge af coronakrisen har alle storbyregioner og resten af landet oplevet en nedgang i BNP pr. indbygger i 2020.

Bruttonationalprodukt (BNP) pr. indbygger (faste priser)

Landets højeste vækstrate

Med en vækstrate på 15,3 % over de seneste 10 år (2010-2020) er Trekantområdet dét område, der efter finanskrisen i 2008-2011, har oplevet den største vækst i Danmark.

Trekantområdet har med andre ord produceret sig ud af finanskrisen og bidraget væsentligt til værdiskabelsen og væksten i hele det danske samfund.

I coronaåret 2020 har alle danske storbyregioner oplevet et fald i væksten. Men Trekantområdet er den storbyregion, der har oplevet den mindste procentvise nedgang i væksten - med et fald i BNP pr. indbygger på 1,4%.

Bruttonationalprodukt (BNP) pr. indbygger (vækst i faste priser)
2018 2019 2020 2010-2020
Hovedstadsområdet 2,4% 1,6% -3,2% 13,2%
Odense-området 0,0% 1,3% -3,5% 5,1%
Trekantområdet 1,8% 0,6% -1,4% 15,3%
Aarhus-området 1,0% 2,0% -1,5% 10,3%
Aalborg-området 1,0% 0,8% -2,0% 7,3%
Hele landet 2,4% -0,5% -0,4% 9,2%