back icon
Back arrow
Fakta & analyser

Trekantområdet har Danmarks næsthøjeste BNP og vækster fortsat

Trekantområdet har det næsthøjeste bruttonationalproduktet (BNP) pr. indbygger blandt landets fem storbyområder, og overgås kun af Hovedstadsområdet, når man måler områdernes velstand eller produktionsværdi.

Ifølge Danmarks Statistik udgjorde BNP 384.000 kr. pr. indbygger i Trekantområdet i 2021, målt i faste priser (2010-niveau).

I Hovedstadsområdet udgjorde BNP 469.000 kr. pr. indbygger i 2021.

Som følge af coronakrisen oplevede alle storbyregioner og resten af landet en nedgang i BNP pr. indbygger i 2020, men allerede i 2021 er BNP pr. indbygger steget igen.

Bruttonationalprodukt (BNP) pr. indbygger, faste 2010-priser

Fortsat høj vækst i Trekantområdet

I coronaåret 2020 oplevede alle storbyregioner et fald i BNP pr. indbygger. Men Trekantområdet er kommet stærkt igen og havde i 2021 en vækst på 4,4% - det er den næsthøjeste vækst i 2021 kun overgået af Hovedstadsområdet.

Ser man på de seneste 10 år, har Trekantområdet ligeledes oplevet en stærk vækst på hele 14,8 % - det er på niveau med væksten i Aarhusområdet og langt over væksten i Odense- og Aalborgområdet.

Med andre ord bidrager Trekantområdet væsentligt til værdiskabelsen og væksten i hele det danske samfund.

Vækst i bruttonationalprodukt (BNP) pr. indbygger, faste 2010-priser
2019 2020 2021 2011-2021
Hovedstadsområdet 0,7% -3,1% 5,4% 18,2%
Odense-området 0,7% -1,8% 3,8% 8,9%
Trekantområdet 0,1% -1,8% 4,4% 14,8%
Aarhus-området 2,5% -0,1% 3,7% 15,2%
Aalborg-området 0,5% -3,2% 2,8% 8,6%
Hele landet 1,1% -2,3% 4,5% 13,1%