back icon
Back arrow
Fakta & analyser

Færre unge i Trekantområdet vælger en erhvervsuddannelse

I 2023 valgte 22% af eleverne i Trekantområdet en erhvervsuddannelse som førsteprioritet direkte efter 9. og 10. klasse. Det er et fald på to procentpoint i forhold til 2022.

Sammenlignet med resten af landet er erhvervsuddannelser dog stadig et mere populært valg blandt unge fra Trekantområdet. Andelen af unge, som vælger erhvervsuddannelse var således kun 19% på landsplan i 2023.

Andelen af unge, som vælger en erhvervsuddannelse er faldet både i Trekantområdet og i hele landet.

Antallet af ansøgere i 2023 er dog ikke helt sammenligneligt med de foregående år. Det skyldes bl.a., at processen og tidsfristen for ansøgning er anderledes og IT-delen af ansøgningsprocessen er ændret.

Erhvervsuddannelse som 1. prioritet

Faldet i andelen af unge fra Trekantområdet, som søger en erhvervsuddannelse direkte efter 9. og 10. klasse er dog noget større end faldet for hele landet.

Faldet i andelen af unge fra Trekantområdet, som søger en erhvervsuddannelse, modsvares af en stigning i andelen, som søger en gymnasial uddannelse og en stigning i andelen som prioriterer øvrigt, herunder udlandsophold eller arbejde.