back icon
Back arrow
Fakta & analyser

Flere og flere unge i Trekantområdet vælger erhvervsuddannelser

Andelen af unge i Trekantområdet, der vælger en erhvervsuddannelse stiger og stiger. I 2022 har 24% af 9. og 10. klasseseleverne i Trekantområdet således valgt en erhvervsuddannelse som førsteprioritet.

I de seneste seks år er den andel steget jævn med mere end 3 procentpoint: Fra en andel på 20,7% i 2016 til 24% i 2022. Stigningen er kun afbrudt af et svagt fald fra 2020 til 2021 - et fald der dog nu er mere end indhentet.

Erhvervsuddannelse som 1. prioritet

På landsplan er andelen af unge, der vælger en erhvervsuddannelse som førsteprioritet derimod ikke steget de seneste fire år, hvor andelen har ligget konstant på 20%.

Siden 2016 er andelen af unge i hele landet, der vælger en erhvervsuddannelse som 1. prioritet blot steget med omkring halvandet procentpoint - fra 18,4% i 2016 til 20,0% i 2022.