back icon
Back arrow
Ledige stillinger

Industriens dag 2022

Tirsdag 1. november 2022 på Comwell i Kolding
Industriens Dag den 1. november på Comwell i Kolding var en velbesøgt succes!

Se programmet for Industriens Dag 2022

Vi starter dagen ud med at tage temperaturen på industriens konkurrencekraft anno 2023: Hvad er det for en verden, man driver virksomhed i, i 2023? Hvordan ser det økonomiske verdensbillede ud? Og hvilke udfordringer er størst lige nu? Vi spørger også klimaforskeren, hvor presset klimaet egentlig er? Og hvor pressede bør vi være – både som virksomheder og samfund?

Vi sætter scenen med indlæg fra to eksperter der vil ridse verdensbillede op med hver deres pen. Og så skal vi selvfølgelig også tale med nogle af dem, som beskæftiger sig med at sikre gode vilkår for industriens konkurrencekraft – hvad er det de ser som de største udfordringer? Hvordan skal de danske industrivirksomheder forholde sig, hvis de skal forblive konkurrencedygtige?

Jens Ejner Christensen byder velkommen til Industriens Dag 2023

Mød Jacob Pedersen, aktieanalysechef, Sydbank

Jacob Pedersen har med sit indgående kendskab og store erfaring kommenterer på tendenser med betydning for industrivirksomheders indtjeningsmuligheder, fra globale efterspørgselstrends til strukturelle skift i forsyningskæder og over politiske risici, klimaforandringer, digitalisering og regulering. Jacob Pedersen vil give os det store overblik over markedssituationen for industrien i Danmark lige nu og hvilke forventninger der er til fremtiden.

Mød Sebatian Mernild, professor og leder af SDU Climate Cluster (foto: SDU)

Udover at være professor i klimaforandringer og glaciologi, så er han også én af verdens førende forskere inden for klimaforandringer og global opvarmning og blandt hovedforfatterne på IPCCs klimarapporter. Sebastian Mernild vil give sit perspektiv, hvordan verden ser ud med klimabrillerne på anno 2023, og hvor vi bevæger os hen i fremtiden. Hvad er det for et en udfordring vi står over for, og hvor hurtigt skal vi agere?

Mød Thomas Hofman-Bang, adm. direktør, Industriens Fond

Omdrejningspunktet for Industriens Fond er at fremme dansk erhvervslivs konkurrencekraft, og arbejder inden for fire overordnede temaer: bæredygtig produktion, cybersikkerhed, nye teknologier og internationalisering. Thomas Hofman-Bang har en kæmpe viden om de mange muligheder og udfordringer, som danske industrivirksomheder står overfor, og vil give sit besyv med, når vi tager temperaturen på industrien. Thomas Hofman-Bang har været hos Industriens Fond siden 2019 og kommer fra topstillinger hos bland andre KPMG og NKT Holding.

Mød Peter Trillingsgaard, direktør for DIs branchefællesskab DI Produktion

Peter Trillingsgaard ved om nogen, hvilke udfordringer de danske produktionsvirksomheder står over for. Han har sidder ved roret for DI Produktion i lidt over et år, og med en baggrund ved bl.a. Grundfos og LEGO har Peter Trillingsgaard benene solidt plantet i Produktionsdanmark. Hør hvad der i hans optik bør være fokus på for at sikre de danske produktionsvirksomheders konkurrencekraft, og hvilke udfordringer der bare skal findes løsninger på.

Sessionen modereres af Tine Gøtzsche

Hvordan kan danske produktionsvirksomheder omstille sig til en bæredygtig produktion? Og hvad kræver det af virksomheder og samfund? Industrien udleder meget CO2 og affald. Nye rammevilkår, investorer, medarbejdere og kunder presser i stigende grad virksomhederne til at omstille sig. Men hvordan fører man som virksomhed an i en grøn omstilling samtidig med at bundlinjen forbliver sund? Hvordan gør man sin produktion bæredygtig? Vi hører tre forskellige bud, når vi sætter en økonomisk professor, en stor dansk virksomhed og en ekspert i bæredygtig ledelse i stævne.

Mød Philipp Schröder, professor, Institut for Økonomi, Aarhus Universitet

Philipp Schröder er en anerkendt økonom og en eftertragtet ekspert på sit område. Han sidder i Nationalbankens repræsentantskab, Konkurrencerådet, bestyrelsen for Innovationsfonden og er formand for regeringens ekspertgruppe om forskningens betydning for den grønne omstilling. Grøn omstilling er ikke bare nutidens største forretningsmulighed, det er også CEO'ens skarpeste dilemma. Hvordan fører danske virksomheder an i denne omstilling og samtidig sikrer, at bundlinjen forbliver sund? Philipp Schröder vil i sit oplæg dykke ned i, hvordan de rette rammebetingelser og økonomiske principper er afgørende for at virksomheder og teknologi kan lede an i den grønne omstilling.

Mød Anders Nolting Magelund, klimapolitisk chefkonsulent, Lederne

Hør Anders Nolting Magelund give sit perspektiv på, hvordan man leder mod en grønnere verden. Drift og økonomi har det med at styre virksomheden, men med den grønne omstilling er det afgørende at sikre et samlet engagement i ledelse og bestyrelse og hos alle medarbejdere for at fremtidssikre virksomheden. Der skal udvikles nye forretningsmodeller, designes nye produkter og services – tænkes og handles på en ny måde, så bæredygtige løsninger udvikles til virksomhedens kunder. Anders Nolting Magelund er tidligere forskningschef ved Sustania, og forfatter til en række bøger om klima, bæredygtighed og ledelse.

Mød Mikael Geday, Group Executive Vice President, CFO, Grundfos

Mikael Geday har været en del af Grundfos i godt 10 år, og har om nogen indsigt i, hvordan udviklingen omkring bæredygtighed og grøn omstilling har sat nye rammer for produktionsvirksomhederne. I Grundfos vil man gerne gå forrest og tage ansvar, og har et ambitiøst klimamål om at Grundfos samlet set ikke skal udlede CO2 i 2050. Hør hvorfor bæredygtig produktion har så høj en prioritet hos Grundfos og hvordan man arbejder med det. Og hør hvordan har man mødt og håndteret de nye øgede krav om bl.a. rapportering og hvordan er det lykkedes at implementere dette i den samlede virksomhed og i samspillet med en meget stor værdikæde på et internationalt marked.

Sessionen modereres af Tine Gøtzsche og er udviklet i samarbejde med Afkobling 2030

PtX og brint fylder i mediebilledet, men hvor langt er vi egentlig med brint i Danmark? Og hvilken betydning har det? Er der snart et reelt alternativ til diesel i den tunge landevejstransport?

Vi tager et kig på de mange muligheder der er med brint i den samlede værdikæde – fra produktion til infrastruktur til brug i transportsektoren. Vi kaster også et blik på, hvilke udfordringer der skal håndteres først, og hvad der skal til for at nå i mål.

Mød Tejs Laustsen Jensen, direktør, Brintbranchen

Brintbranchen er en medlemsorganisation som forener en lang række virksomheder og institutioner, som arbejder med brint og brændselsceller. Tejs Laustsen Jensen er cand.scient.pol. fra Københavns Universitet og har tidligere været ansvarlig for public affairs hos De Danske Bilimportører og har bestridt en række internationale poster i bl.a. den europæiske bilproducentorganisation ACEA. Derudover er han bestyrelsesmedlem i Det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram EUDP.

Tejs Laustsen Jensen vil i sig indlæg bringe en vejrudsigt for udviklingen af brintsektoren i EU: Hvilken retning peger pilen for brint i EU, og er udsigten til at vores nabolandes aktører for brintinfrastruktur og afsætning er klar samtidig med opstarten af dansk storskala brintproduktion. Danmark og Tyskland har indgået en politisk aftale om fælles brintinfrastruktur i 2028, bliver vi klar til det og hvordan går det egentlig med de nationale, danske mål om brintproduktion efter ”Åben dør” VE projekterne fik smækket døren i af staten?

Michael Madsen, Chef for Power-to-X og eksport hos Green Power Denmark

Michael Madsen er Cand.merc. i Finance and International Business og har tidligere arbejdet i Energistyrelsen med rammevilkår for landvind og solceller, herunder samfunds- og selskabsøkonomiske analyser og implementering af EU-direktiver.

Michael Madsen vil med sit indlæg komme ind på følgende spørgsmål: Skal udviklingen af brint- og PtX sektoren i Danmark klare sig på markedsvilkår, mens udlandet i stor stil benytter statsstøtte som redskab? Og hvordan får vi kulstoffet med? Med de nationale danske briller, hvordan ser billedet for udvikling af et marked for grøn brint så ud? Skal brinten alene ses som en eksportvare til et næsten umætteligt tysk behov i den kemiske industri og i produktionen af stål, eller bør brint også være et aktiv i en dansk udvikling af grønne brændstoffer, plast mm, hvor vi også skal have noget grønt kulstof med ind i ligningen? Risikerer vi et lock-in på CCS, eller skal brint/Ptx sektoren acceptere, at man skal løse udfordringen på markedsvilkår uden nogen som helst form for støtte i skarp kontrast til vores nabolande?

Mød Ulrik Torp Svendsen, director PtX Development, Everfuel og bestyrelsesmedlem i Nordic Hydrogen Partnership

I sit indlæg vil Ulrik Torp Svendsen fortælle hvordan man holder kursen på storskala brintproduktion, når man løber foran alle de andre på banen. Med HySynergy, Danmarks første storskala brintproduktionsprojekt, bevæger Everfuel sig vigtige skridt væk fra flotte Powerpoints og skriveborde til egentlig produktion af grøn brint. Samtidig har virksomheden været nødt til at lukke sine danske brint-tankstationer. Hvordan ser udviklingen af dansk brintproduktion ud fra en frontløbers perspektiv, og er der nok opbakning fra staten set i forhold til den massive støtte der nu lægges op til til CCS formål.

Sessionen modereres af Søren Schmidt Thomsen, direktør, Triangle Energy Alliance og er udviklet i samarbejde med Triangle Energy Alliance

Vidensarenaen er der, hvor du gennem små korte indlæg på 20 min. kan blive inspireret f.eks. af andre virksomheders historier og erfaringer, få indblik i den nyeste viden fra eksperter, eller få nye perspektiver på spændende problemstillinger, der relaterer sig til den grønne omstilling af industrien.

Kort sagt – vidensarenaen er der hvor du kan få konkret inspiration og viden med dig hjem – og du kan vælge lige det der har din interesse.

Bæredygtig produktion: Præsentation af Industriens Fonds nye program Afkobling 2030 v. Anders Ziegler Kusk, programchef for Bæredygtig produktion hos Industriens Fond

Anders Ziegler Kusk præsenterer et nyt program til ambitiøse danske produktionsvirksomheder der ønsker at arbejde med bæredygtig omstilling. Ikke blot af produktionen, men hele vejen ud i værdi- og forsyningskæder.

Programmet tilbyder viden og hjælp fra Force, Alexandra Instituttet, Teknologisk Institut, Dansk Design Center, Dandy Business Park og Trekantområdet Danmark til et øget fokus på bæredygtig produktion.

Jeanette Kristensen, Trekantområdet Danmark fortæller om virksomhedernes vej ind i programmet.

Brint og grøn omstilling: Regional indflyvning på udviklingen af brintproduktion og infrastrukturer v. Søren Schmidt Thomsen, direktør for Triangle Energy Alliance som bl.a. arbejder med PtX partnerskabet i Trekantområdet

Søren giver en regional indflyvning på udviklingen af brintproduktion, infrastrukturer mm. for at sætte rammen for de efterfølgende indlæg. Brint er det første, vigtige skridt i et energisystem baseret på vedvarende energi, som også kan løfte den grønne omstilling af den tunge transport og levere de mange nødvendige produkter, der også kræver kulstof, fx plast. Trekantområdet, og særligt en række aktører i Fredericia, er allerede i gang med de første storskala anlæg, men hvad skal der til for at komme videre?

Bæredygtig produktion: Bæredygtig strategi og ledelse v. Andreas K. Mortensen, Eco designer, Dansk Design Center og Gry Brostrøm, Senior Project Manager, Dansk Design Center

Et af tilbuddene i Afkobling 2030 omhandler bæredygtig strategi og ledelse. En bæredygtig transformation kræver en ny form for ledelse, strategi og forretningsudvikling.

I dette vidensarenaindlæg præsenterer Dansk Design Center hvordan virksomheder ved deltagelse i Afkobling 2030 kan få tilført de nyeste kompetencer og redskaber til at lede en strategisk transformationsproces og skabe engagement og involvering af kunder, medarbejdere og værdikæde.

Bæredygtig produktion: Cirkulære forretningsmodeller og produktdesign v. Jeppe Hagh Møller, Teknologisk Institut, Peter Byrial Jensen, Force Technology og Carsten Jespersen, CEO, KE Fibertec A/S

Et af tilbuddene i Afkobling 2030 omhandler strategier for Cirkulær Økonomi.

I dette vidensarenaindlæg præsenterer Jeppe Hagh Møller, Teknologisk Institut og Peter Byrial Jensen, Force Technology hvordan virksomheder ved deltagelse i Afkobling 2030 kan få nye tilgange til at udvikle forretningsmodeller med fokus på cirkulær produktion, tilpasset design af produkter og services og take-back ordninger.

CEO Carsten Jespersen præsenterer KE Fibertec A/S, som leverer bæredygtige og tekstilbaserede ventilationsløsninger, der sikrer et godt indeklima og energibesparelser. Virksomheden har arbejdet intenst og succesfuldt med bæredygtig produktion gennem lang tid, men ser stadig potentialer for at gøre mere på produktsiden mht. spild, genbrug mv.

Brint og grøn omstilling: Etablering af en brintinfrastruktur og investering i storskala brintproduktion v. Tobias Fårup Andersen, Senior Regulatory Affairs Advisor, Evida, som er det nationale gasdistributionsselskab som designer, driver og vedligeholder gasdistributionsnettet i hele landet som en del af Danmarks kritiske infrastruktur

Etablering af en brintinfrastruktur er altafgørende for investeringerne i storskala brintproduktion. Syddanmark ligger med de mest modne storskala brintproduktionsprojekter i hhv. Fredericia og Esbjerg, så hvordan ser vejen ud hen mod etableringen af infrastrukturen i Syddanmark og forbindelsen til et tysk marked for brint?

Gå på opdagelse i vores netværksområde og kom i dialog med en masse af de aktører, som på forskellige vis kan hjælpe din virksomhed.

Der vil selvfølgelig også være rig mulighed for at netværke på tværs af deltagere, og få en god snak om fremtiden for den danske produktionssektor.

I netværksområdet kan du blandt andre møde

 • Odense Robotics
 • VidensCenter PROCESTEKNOLOGI ved EUC Lillebælt
 • Hansenberg
 • UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole
 • AMU Syd
 • IBA Nexttech
 • IDA Ekspertpanel
 • SDUx
 • Kompetencer til et grønnere Danmark
 • Educating for a Bright future
 • Triangle Energy Alliance
 • Klimaklar, Dansk Industri
 • Industriens Fond
 • Improve Business
 • Afkobling 2030
 • Business Kolding
 • Business Fredericia
 • Billund Erhverv
 • Vejle Erhverv
 • UdviklingVejen
 • Haderslev Erhvervsråd
 • Middelfart Erhvervscenter

Industriens evne til at udnytte de muligheder data, digitalisering og nye teknologier giver er afgørende for produktivitet og vækst. På den anden side, medfører data og digitalisering også en række etiske og sikkerhedsmæssige risici, når man skal finde en balance mellem det teknologiske og det menneskelige. Spørgsmålene er mange, når vi begynder at kigge nærmere på en fremtid, hvor data og digitalisering er helt essentielle parametre i vores forretning. Bliv klogere, når en række eksperter zoomer ind på muligheder og udfordringer ved data og digitalisering. Vi skal bl.a. høre om hvordan fremtidens teknologier, fx AI og robotter, kan bidrage til at udvikle din virksomhed. Vi skal høre om hvordan digitalisering og data kan understøtte din virksomheds arbejde med grøn omstilling og ESG. Og til sidst dykker vi ned i digital sikkerhed, dataetik og hvordan man skaber en god balance mellem teknologi og mennesker.

Mød Rolf Ask Clausen, ekspert i nye teknologier, IDA, uddannet maskiningeniør og journalist

Rolf Ask Clausen har en ubrudt livslang interesse for teknologi, især hvad fremtidens teknologi bringer af nye muligheder, og hvordan den kan skabe værdi. Erfaringsfeltet rækker fra kommentator, nyhedsjournalist og til startups, strategier og rådgivning hvilket giver ham et unikt overblik over hvad der rører sig inden for hele det teknologiske område. I indlægget kommer Rolf Ask Clausen ind på nye teknologier og eksempler på potentialer og udfordringer ved fremtidsteknologiske felter rækkende fra selvkørende biler, AI over computerteknologi, robotter, bioteknologier og ikke mindst kombinationer af disse.

Mød Lea Schick, Senior Research and Innovation Manager, Alexandra Instituttet

Lea Schick arbejder for at fremme samarbejder på tværs af aktører og en bedre deling af data med det formål at løfte den grønne dagsorden og sikre et vedvarende energisystem. Den europæiske datastrategi har til formål at gøre EU førende i et datadrevet samfund. Et indre marked for data vil gøre det muligt for data at bevæge sig frit inden for EU og på tværs af sektorer til gavn for virksomheder, forskere og offentlige forvaltninger. I dette oplæg vil du få indsigt i EU's dagsorden, hvad den kommer til at betyde i forhold til datalovgivning, og du får indsigt i de mest centrale data space organisationer. Data Spaces dækker over at dele data på tværs af siloer i organisationer, samfundet og nationale grænser. Oplægget stiller spørgsmålet, om data spaces er vejen frem for en bedre datadeling i forsyningskæder og Industri 4.0?

Mød Grit Munk, chefkonsulent hos IDA med ansvar for it, kunstig intelligens og dataetik

Grit Munk er uddannet cand.scient.pol. fra KU og har siden 2008 været chefkonsulent i IDA, men Grit Munk er også koordinator i SIRI-kommissionen og medlem af Virksomhedsforum for Digital sikkerhed. I indlægget taler Grit Munk om dataetik, som handler om at sætte mennesket i centrum i den digitale udvikling. Vi skal bruge kunstig intelligens, sociale medier, computerspil og nye teknologier som ansigtsgenkendelse, profilering og prædiktive analyser med omtanke. Vi skal være klare på, hvilke konsekvenser den stigende digitalisering har for os som mennesker og samfund, også når det gælder digitalisering af velfærd og lovgivning i den forbindelse.

Sessionen modereres af Tine Gøtzsche og er udviklet i samarbejde med IDA Syd

Manglen på arbejdskraft er en velkendt udfordring – og virksomhederne ser ind i en fremtid, hvor der bliver kamp om arbejdskraften. Det er afgørende for produktionsvirksomhedernes virke og konkurrencekraft, at der er tilstrækkeligt med arbejdskraft – og ikke mindst at de har adgang til de rette kompetencer. Men hvad skal der til, for at industrien får den arbejdskraft og de kompetencer, der er behov for? Hvilken rolle spiller efter- og videreuddannelse i sikringen af de rette kompetencer? Og hvad med den internationale arbejdskraft – hvor vigtig er den? Og hvordan får vi egentlig tilstrækkelig med faglært arbejdskraft?

Mød Stina Vrang Elias, adm. Direktør i Tænketanken DEA

Tænketanken DEA producerer viden og analyser omhandlende uddannelse og kompetencer. Stina er derudover formand for det rådgivende udvalg for vurdering af videregående uddannelser, formand for rådet for de grundlæggende erhvervsrettede uddannelser og fhv. formand for ekspertgruppen for voksen-, efter- og videreuddannelse. Stina vil give os et indblik i den nyeste viden om det danske arbejdsmarked og de udfordringer industrien ser ind i, når det kommer til at skaffe arbejdskraft og de rette kompetencer.

Mød Peter Leth, ekspert inden for fremtidens kompetencer og medarbejdere

Peter Leth er ekspert inden for fremtidens kompetencer og medarbejdere, især inden for STEM-området. Med baggrund som tidligere HR-direktør i Carlsberg og Deloitte samt års erfaring som ledelseskonsulent, besidder Peter Leth dyb indsigt i, hvad virksomheder har brug for. Han bringer også værdifulde erfaringer fra sin tidligere rolle som direktør for Learning hos IDA, hvor han har arbejdet tæt sammen med STEM-medlemmer og forstået deres unikke behov. Hør hans strategiske tilgang til kompetenceudvikling og arbejdskraftsudfordringer i et stadig mere konkurrencepræget arbejdsmarked, hvor mangel på talent er en udfordring

Mød Danielle Bjerre Lyndgaard, Director Global Talent & Mobility, DI

Danielle Bjerre Lyndgaard hjælper blandt andet virksomheder med både tiltrækning og tilknytning af international arbejdskraft til Danmark. Danielle har arbejdet med ledelse og HR gennem hele hendes karriere og vil give sine perspektiver på, hvordan international arbejdskraft kan bidrage til at løse nogle af de arbejdskraftudfordringer, som industrien står over for.

Mød Dan Zielke er skolechef, Teknia, X House og efteruddannelse v. Hansenberg

Dan Zielke vil give sit perspektiv på, hvordan vi kan sikre flere hænder med faglærte kompetencer til industrien – hvad er de største udfordringer, hvilke løsningsmuligheder er der og ikke mindst hvilken rolle virksomhederne spiller ift. at sikre flere faglærte. Hansenberg har gode erfaringer med netop samarbejdet med virksomhederne, som er altafgørende for at sikre gode uddannelsesforløb. Som skolechef ved erhvervsskolen Hansenberg har Dan Zielke kæmpe indsigt i, hvad behovene er, og vil dele ud af sin erfaringer og perspektiver på netop faglærte udfordringen.

Sessionen modereres af Jesper Lunau, work-live-stay og er udviklet i samarbejde med DIMA Danish International Manufactoring Academy

Vidensarenaen er der, hvor du gennem små korte indlæg på 20 min. kan blive inspireret f.eks. af andre virksomheders historier og erfaringer, få indblik i den nyeste viden fra eksperter, eller få nye perspektiver på spændende problemstillinger, der relaterer sig til den grønne omstilling af industrien.

Kort sagt – vidensarenaen er der hvor du kan få konkret inspiration og viden med dig hjem – og du kan vælge lige det der har din interesse.

Data og digitalisering: Introduktion til ESG v. Majbritt Skov, Partner i Deloitte

Flere og flere virksomheder bliver mødt af krav om at dokumentere deres arbejde med bæredygtighed. Kravene kan komme fra kunder, medarbejdere, samarbejdspartnere, investorer og i stigende grad fra lovgivning. Environmental, Social, Governance (ESG) står derfor højt på virksomhedsledernes agenda. Det er ikke kun et spørgsmål om regelefterlevelse og risikominimering. ESG kan også være et konkurrenceparameter og kilde til værdi. Hør Majbritt Skov, Partner i Deloitte, give en introduktion til ESG og bliv klogere på, hvorfor din virksomhed skal arbejde strategisk med ESG. Du vil bl.a. få konkret viden om, hvordan du bedst kan komme i gang med eller styrke arbejdet med ESG i din virksomhed samt de vigtigste fokusområder i indsatsen.

Majbritt Skov er partner i Deloitte og leder af Deloitte Economics og ESG M&A. Majbritt Skov har specialiseret sig i beregning af organisationers impact og sætter kroner og ører på bæredygtighed. Hun bistår virksomheder og investorer med at værdisætte ESG-relaterede risici og muligheder i både et kommercielt og samfundsøkonomisk perspektiv.

Brint og grøn omstilling: Verdens største brintproduktionsanlæg i Esbjerg og brint-terminal i Taulov v. Mark Fogh Pedersen, Operations Manager hos H2Energy som planlægger verdens største brint produktionsanlæg i Esbjerg

Schweiziske H2Energy Esbjerg er langt med udviklingen af deres 1 GW brintproduktion i Esbjerg. Samtidig med brintproduktionsanlægget etableres en brint-terminal i Taulov, Fredericia, hvor brinten bringes i markedet til blandt andet den tunge transport. Hvad er status på projektudviklingen og hvilke barrierer skal ryddes af vejen for at der kan træffes en endelig investeringsbeslutning?

Arbejdskraft og kompetencer: Kompetenceudvikling som strategisk værktøj v. udviklingschef Martin Svane og bestyrelsesformand Michael Mathiesen fra Rybners Kursuscenter i Esbjerg

Kompetenceudvikling er et anerkendt ledelsesmæssigt værktøj til at fastholde og udvikle medarbejdere i og skaber merværdi for både medarbejder og virksomhed. Men efteruddannelsessystemet er en jungle, hvor private og offentlige aktører står på spring for at fortælle virksomheder, hvorfor netop deres udvalg af kurser er de rette.

Udviklingschef Martin Svane og bestyrelsesformand Michael Mathiesen fra Rybners Kursuscenter i Esbjerg giver et overblik over strategisk kompetenceudvikling samt mulighederne for at kombinere de mange økonomiske refusionsmuligheder fra danske og europæiske ordninger, fra suppleringsfonde og via beskæftigelsestilbud, og hvordan man kan få hjælp til planlægning og administration af det.

Der inddrages et konkret eksempel fra en virksomhed.

Data og digitalisering: Hvordan MADE kan hjælpe virksomheder med teknologisk udvikling v. Preben Dahl Johansen og Helmut Schwartz fra MADE

MADE – Manufacturing Academy of Denmark er Danmarks produktionsklynge og en non-profit forening bestående af virksomheder, uddannelses- og vidensinstitutioner samt GTS-institutter. MADE arbejder for at fremme produktion i Danmark gennem forskning, innovation og uddannelse.

Preben Dahl Johansen og Helmut Schwartz fra MADE præsenterer hvordan MADE kan hjælpe virksomheder med teknologisk udvikling og giver konkrete eksempler på innovationsudvikling i produktionsvirksomheder, som er gennemført i samarbejde med MADEs partnere.

Arbejdskraft og kompetencer: Internationale medarbejdere bidrager til udvikling i Danmark. Skal de også skabe vækst i din virksomhed? Gode råd til at tiltrække og fastholde international arbejdskraft. v. Tessa Salling, work-live-stay og Linda Lisberg Poulsen, Workindenmark

At tiltrække talenter fra udlandet kan være en del af løsningen, når vi taler om mangel på arbejdskraft, og internationale medarbejdere kan endvidere bidrage positivt til din virksomheds udvikling og konkurrenceevne. Inden du springer ud i at ansætte internationale medarbejdere, er det imidlertid en god idé at være godt forberedt på de kulturelle, sproglige og praktiske udfordringer, som du kan møde.

Tessa Salling fra work-live-stay og Linda Lisberg Poulsen fra Workindenmark deler viden om hvordan du opnår succes med internationale medarbejdere, og giver konkrete råd til hvor du kan få hjælp til både rekruttering og til at sikre en god modtagelse i virksomheden og i Danmark.

Brint og grøn omstilling: Hvordan ser en stor skandinavisk aktør på markedet, og hvor vurderer de, at brint vil kunne komme til at spille en rolle? v. Joakim Nilsson, Development Manager - Zero Emission hos Volvo Trucks Danmark

Elektrificering og udsigten til at brint i stor stil kommer i markedet i slutningen af 2020’erne, betyder at leverandørerne af lastbiler skal spille på flere strenge, når de fossile brændstoffer for alvor skal til at udfases. Hvordan ser en stor skandinavisk aktør på markedet, og hvor vurderer de, at brint vil kunne komme til at spille en rolle?

Hvad kan vi lære af tre af industriens frontløbere? En samtale om grøn omstilling, visionært lederskab og ansvarlighed i praksis

Vores afslutningssession giver dig en unik mulighed for at komme tættere på tre spændende virksomheder. Her vil vi dykke ned i, hvordan de håndterer grøn omstilling og hvad de anser som afgørende for at opretholde konkurrenceevnen i en tid, hvor omverdenen stiller store krav til bæredygtighed og ansvarlighed.

Vi har inviteret Camilla Haustrup Hermansen, viceadm. direktør og medejer af PlusPack, og bestyrelsesleder af DI Produktion; Anders Carøe Bylling, Group CEO og Vice-President, Aller Aqua Group og Maria Skipper Schwenn, Director of Environmental Regulatory and Public Affairs ved Bunker Holding Group til en samtale med Tine Gøtszche om at tage et grøn lederskabet på sig, om at gøre sit til at påvirke omverdenen og sætte kursen. Få deres bedste råd til at navigere i en verden, hvor forventningerne og kravene for ændret praksis kun bliver større.

Mød Camilla Haustrup Hermansen, viceadm. direktør og medejer af Plus Pack, og bestyrelsesleder af DI Produktion

Camilla Haustrup Hermansen ved om nogen hvad det vil sige at skulle sætte kursen for en cirkulær og grøn omstilling – både på de indre og ydre linjer. En ambitiøs beslutning i 2018 om at sætte en langsigtet kurs for en grøn og digital omstilling af virksomheden har betydet, at Plus Pack i dag er blevet en toneangivende virksomhed, når det kommer til cirkulær grøn omstilling. Camilla Haustrup Hermansen har også taget en aktiv beslutning om at blande sig i debatten, og gør sit til at ændre kursen for vores samfund.

Udover at have en erfaring og forståelse fra egen virksomhed og gennem sin position i DI Produktion, sidder Camilla Haustrup Hermansen også i bestyrelsen for blandt andet Tænketanken Europa, Dansk Design Center og er forperson for Regeringens klimapartnerskab for Affald, vand og cirkulær økonomi samt medlem af regeringens Grønt Erhvervsforum.

Mød Anders Carøe Bylling, Group CEO ved Aller Aqua Group

Anders Carøe Bylling er 4. generation i virksomheden Aller Aqua. Gennem snart 60 år har Aller Aqua arbejdet med foder til akvakultur først i Europa og senere på globalt plan. Virksomheden arbejder globalt og producerer på tværs af Europa, i dele af Afrika og i Kina – produkterne sælges i mere end 70 lande.

Ansvarlighed og ordentlighed er en del af DNA’et i Aller Aqua, som altid har opereret ud fra en præmis om at agere som en ansvarlig virksomhed – noget som ses både i deres arbejde med at minimere deres aftryk på kloden, såvel som at spille en aktiv rolle i udviklingen af de lokalområder, de er en del af. Aller Aqua arbejder på flere fronter med bæredygtighed og er på mange måder en rollemodel i forhold til bæredygtig vækst.

Mød Maria Skipper Schwenn, Director of Environmental Regulatory and Public Affairs ved Bunker Holding Group

Efter mere end 10 års erfaring med at lede Danske Rederiers arbejde med dekarbonisering, miljø og sikkerhed, kom Maria Skipper Schwenn i juli 2023 til Bunker Holding som led i at styrke virksomhedens arbejde med at facilitere og accelerere dekarboniseringen af den maritime sektor. Bunker Holding er en global virksomhed, som køber, sælger og distribuerer skibsbrændstof. Bunker Holding blev etableret for mere end 140 år siden, og er fortsat familieejet. Virksomheden har dermed eksisteret gennem mange år i en branche, som har gennemgået en stor forandring og som ser ind i en yderligere udvikling i de kommende år i forhold til grøn omstilling – en transformation som Bunker Holding har valgt at være en aktiv del af; Maria Skipper Schwenn har nemlig dyb indsigt i, hvordan regulering blandt andet kan bidrage til at understøtte den grønne omstilling.

Sessionen modereres af Tine Gøtzsche

Industriens Dag er arrangeret og støttet af:

Industriens Dag er arrangeret og støttet af:

Industriens Fond, DIMA, Triangle Energy Alliance, Nordea, DI Produktion, IDA Syg og Trekantområdet.
I samarbejde med:

I samarbejde med:

Middelfart Erhvervscenter, Udvikling Vejen, Haderslev Erhvervsråd, Business Vejle, Business Kolding, Billund Erhverv og Business Fredericia